Rezultaty opracowania projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami opracowania projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów, prowadzonego przez 8 partnerskich instytucji z 4 krajów:

  1. Raport dotyczący stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego. W raporcie przedstawiono wyniki międzynarodowej współpracy i badań nad rozwojem kompetencji przekrojowych w systemie szkolnictwa wyższego w wybranych krajach europejskich (język opracowania: angielski).
  2. Raport z badania zapotrzebowania na umiejętności przekrojowe wśród przedsiębiorców. Raport to wynik badań, których celem było poznanie rzeczywistego zapotrzebowania na kompetencje przekrojowe w Polsce, Finlandii, Słowacji i Słowenii wśród przedsiębiorców reprezentujących różne branże i różnym doświadczeniem liczonym wiekiem przedsiębiorstwa (język opracowania: angielski).

Problemem na europejskim rynku pracy jest zbyt niski poziom kompetencji przekrojowych wśród absolwentów uczelni. W programach kształcenia na studiach podnoszenie tych kompetencji jest uwzględniane, jednak w gospodarce opartej na wiedzy, w którym rynki odznaczają się coraz większą dynamiką zmian, konieczne staje się przyspieszenie wzrostu poziomu tych kompetencji, aby absolwenci byli dobrze przygotowani do wykonywania zadań w pracy nie tylko w wymiarze czynności zawodowych ale także w wymiarze społecznym.

Zawarte w opracowaniach treści stanowią ciekawy materiał poznawczy nie tylko dla zainteresowanych rozwojem praktycznych metod kształcenia praktycznego w europejskim szkolnictwie wyższym, ale również dla dydaktyków chcących rozbudować własny warsztat zajęciowy.

PUBLIKACJE SĄ BEZPŁATNE i możliwe do pobrania na stronie www.ATCerasmus.eu

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater