Reprezentowanie firm członkowskich WZP Lewiatan w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

WZP Lewiatan rekomenduje do reprezentowania firm członkowskich WZP Lewiatan w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi:

doradców podatkowych oraz radców prawnych firmy Dalc i Ochocki – Doradcy Spółka z o.o.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Dalc i Ochocki – Doradcy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka doradztwa podatkowego
Siedziba: ul. Barzyńskiego 4a, 60-866 Poznań
tel. 61 848 15 14, 61 848 15 15
e-mail: biuro@dalc.com.pl
Więcej :

Monikę Klukowską – Świtalską radcę prawnego i doradcę podatkowego, eksperta podatkowego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Monika Klukowska-Świtalska
radca prawny, doradca podatkowy
Adres do korespondencji:
Kancelaria Radcy Prawnego
Monika Klukowska-Świtalska
ul. Adama Mickiewicza 15-3, PL 60-833 Poznań
Tel./Mob. + 48 510 067 226
www.kancelaria-klukowska.pl
Więcej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater