Relacja ze spotkania Rady Regionów Lewiatan

21 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan.

Zebrani przedstawiciele zrzeszonych związków regionalnych omówili m.in. propozycje zmian w statucie Konfederacji Lewiatan, potrzeby i koncepcje dotyczące strony internetowej Rady Regionów oraz kwestie akwizycji nowych członków.

W trakcie posiedzenia wyłoniono też kandydatów do Nagrody Rady Regionów.

Gościem spotkania była Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan i Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, która zrelacjonowała krótko bieżące prace Rady Dialogu Społecznego. Dyskutowano też o wyzwaniach dialogu regionalnego i funkcjonowaniu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Spotkanie Rady Regionów odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater