Aktualności, Aktywność Związku, Pomoc dla Ukrainy

Relacja z konferencji na temat odbudowy Ukrainy

W dniu 28 listopada 2022 roku w Kijowie odbyła się kolejna konferencja na temat odbudowy Ukrainy, organizowana przez Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Konferencja jest kontynuacją cyklu spotkań, z których ostatnie miało miejsce w Warszawie we wrześniu 2022 roku. Aktualne spotkanie odbyło się w Kijowie, przy czym uczestnicy spotkali się także w dużej mierze online. Ta część dotyczyła przede wszystkim polskich i europejskich instrumentów finansowych. Jak działać na terenie Ukrainy, jakie inwestycje i z kim można rozpocząć, jak je finansować. Program konferencji znajduje się TUTAJ. Poniżej krótka informacja na temat części wystąpień:

1. W pierwszej części wystąpił Przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju – dokonał on mówienia inwestycji oraz możliwości wsparcia i finansowania projektów jakie mogą być realizowane w Ukrainie po zakończeniu działań wojennych, ale również i teraz. PFR szeroko wspiera działania międzynarodowe w tym kierunku. Szczegóły na stronach PFR dostępnych TUTAJ. Wskazał, iż działa także też Fundacja PFR realizująca pomoc dla Ukrainy (w tym w zakresie przekazania mieszkań). Link do strony fundacji TUTAJ.

2. W dalszej części wystąpił przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – wskazał, iż sieć ta współpracuje z firmami i podmiotami w Ukrainie. Jest to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Unii Europejskiej. Łączy działalność 26 instytutów. Posiada spore zaplecze naukowe. Pond 4500 naukowców i inżynierów. Ma też przedstawicieli na ternie Wielkopolski – w Poznaniu. Można tam zgłaszać swoje projekty i pytania dotyczące różnych form aktywności, działań innowacyjnych itp. Omówiono kilka aktualnych projektów dotyczących np. robotów do wykrywania min, systemów transportu (kolej), budownictwa, w tym budownictwa modułowego, pozwalającego na szybkie budowanie mieszkań i innych. Wskazano, iż Ukraina posiada zaplecze i zasoby surowcowe dla technologii bazaltowych. Instytut jest też dużą jednostką certyfikującą oraz pośredniczy w kontaktach międzynarodowych. Sieć badawcza posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Poszukuje projektów i możliwości działania na terenie Ukrainy, ale także w Polsce. Osoba kontaktowa jerzy.karwelis@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl;

3. Przedstawiciel firmy KUKE – firmy członka PFR, będącej ekspertem w dziedzinie ubezpieczania wymiany handlowej i jej finansowania, co może być ważne w odniesieniu do inwestycji zagranicznych, w szczególności ubezpieczenia transakcji i inwestycji na terenie Ukrainy. Omówiono działanie firmy na kilku przykładach. KIKE współpracuje z wieloma bankami. Szczegóły działania można znaleźć TUTAJ.

4. Przedstawiciel Bank Gospodarstwa Krajowego (link TUTAJ). Wskazał na doświadczenie Banku we współpracy z biznesem ukraińskim oraz sektorem bankowym w Ukrainie. BGK prowadzi też działania rozwojowe i projekty finansowe ze wsparciem UE. Bank pośredniczyć będzie w dystrybucji środków UE przeznaczonych na wsparcie odbudowy. Obecnie działania Banku dotyczą sfery pomocy humanitarnej, nie mniej planowane są też działania w dziedzinie odbudowy i wsparcia sektora przedsiębiorstw oraz sektora bankowego.

5. Europejski Bank Inwestycyjny (strona www TUTAJ) – bank działa jako instytucja UE, zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Bank działa już w Ukrainie już od 2014 roku. Podczas wystąpienia nawiązano do opracowanych dwóch dokumentów – Narodowego Planu Odbudowy Ukrainy oraz dokumentu Szybka Ocena Najpilniejszych Potrzeb. Oba te dokumenty szacują skalę koniecznych inwestycji na nie mniej niż 750 mld USD, przy czym jest to stan na czerwiec 2022 roku. Bezpośrednie zniszczenia ocenia się na nie mniej 95 mld USD. Bank finansować będzie projekty opisane w ramach działań zawartych w treści ww. dokumentów. Wskazano na potrzeby w zakresie infrastruktury, budownictwa, zdrowia itp. oraz integracji i dostosowania przepisów do wymogów UE, dostępu do finansów itp. Bank posiada doświadczenie w przekazywaniu środków UE w ramach współpracy i działalności przy projektach realizowanych w Polsce.

6. W spotkaniu wzięli udział także liczni przedstawiciele firm ukraińskich omawiając projekty dotyczące swoich działań oraz w zakresie poszukiwania parterów strategicznych w różnych branżach, w tym między innymi:

a. Przedstawiciel firmy Eurocar – reprezentującej też firmę Skoda w Ukrainie; wskazano na planowane nowe inwestycje w sektor motoryzacyjny oraz odbudowę istniejącego (https://www.skoda-auto.ua/company/skoda-solomonovo)

b. Przedstawiciel firmy Syngenta – działającej w branży rolniczej w tym w produkcji i handlu zbożem, środkami ochrony roślin, nawozami itp https://www.syngenta.ua/ Tu omówiono kwestie handlu oraz problemów eksportu zboża różnymi drogami, w tym nową lądową.

c. Przedstawiciel firmy Zammler Ukraina – działającej w branży logistyki i magazynowania – jest to grupa sześciu firm logistycznych, świadcząca też usługi w zakresie importu i eksportu w Europie ale też na innych kontynentach https://www.zammler.com.ua/pl;

d. Przedstawiciel firmy DTEK Group (firma z kapitałem Duńskim) – z sektora energetycznego, zajmującej się produkcją i dystrybucją energii. Planowane są kolejne inwestycje oraz istnieje zapotrzebowanie w związku z koniecznością odbudowy https://dtek.com/en/

e. Przedstawiciel firmy Gips Fabrik – zajmującej się produkcją materiałów budowlanych oraz gipsowych. Firma planuje nowe inwestycje w związku z zapotrzebowaniem na odbudowę, w tym budowę nowego zakładu produkcyjnego. Poszukuje partnerów biznesowych. https://www.facebook.com/gipsfabrik/

7. W dyskusji wskazywano też na konieczność zabezpieczenia inwestycji oraz to, iż inwestycje te muszą być i będą ubezpieczone. Wskazywano też, że warto wejść na rynek Ukrainy już teraz. Wejście to niestety wiążę się ryzykiem, ale daje dużą przewagę. Jest też obecnie o wiele tańsze. Duża ilość firm rozpoczyna już działalność na terenie zachodniej Ukrainy.

8. W dalszej części w konferencji wzięli udział przedstawiciele największych banków komercyjnych w Ukrainie, omawiając możliwości działania, potrzeby inwestycyjne oraz możliwości i zakres współpracy z bankami polskimi oraz innymi bankami zagranicznymi. Między innymi JSB “UKRGASBANK https://www.ukrgasbank.com/en/ oraz KREDOBANK (działający w grypie PKO) – https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/spolki-w-grupie-pko/kredobank-ukraina/

Uczestnicy konferencji wielokrotnie dziękowali Polsce za udzielone wsparcie podkreślając rolę jaką nasz kraj odgrywa obecnie. Wskazano także na to, iż Ukraina liczy na współpracę z Polską w przyszłości, nie tylko przy odbudowie, ale także przy tworzeniu szerszych więzi gospodarczych.