Aktualności

Relacja: seria spotkań ZPPE z unijnymi decydentami

Koncepcja powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, bariery rozwoju wytwarzania zielonej energii w Polsce oraz szanse i wyzwania związane z Pakietem Fit for 55 – takie były główne tematy wizyty studyjnej Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE) w Brukseli. Z powodu pandemii, spotkania odbywały się w formie online.

Wizyta odbyła się 1-3 grudnia. Zorganizowało ją biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki  spotkali się między innymi  z europosłami – Adamem Jarubasem i byłym premierem Jerzym Buzkiem. W rozmowach wzięli też udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym m.in.: Łukasz Koliński z Dyrekcji Generalnej KE ds. Energii, Henning Ehrenstein z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, oraz Anna Colucci z Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

ZPPE reprezentowali:

  • Wojciech Graczyk – Prezes Zarządu ZPPE (innogy Polska S.A.),
  • Tomasz Surma – Przewodniczący Rady OZE Konfederacji Lewiatan (Veolia Energia Polska S.A.),
  • Małgorzata Mika-Bryska – Wiceprezes Zarządu ZPPE (Veolia Energia Polska S.A.),
  • Aleksandra Jarosiewicz (RWE Renewables Poland sp. z o.o.).

Ze strony Konfederacji Lewiatan w spotkaniach wzięli udział:

  • Dorota Zawadzka-Stępniak – Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu,
  • Adam Dorywalski – Ekspert ds. UE z brukselskiego biura Konfederacji Lewiatan
  • Agata Bator i Roksana Kozłowska – Ekspertki w Departamencie Energii i Zmian Klimatu.

Oprócz tematów wymienionych na początku tej wiadomości, rozmowy dotyczyły kwestii sprawiedliwej transformacji energetycznej, tj. przyszłość inwestycji w OZE, czy też rozwoju projektów w zakresie produkcji zielonego wodoru. Szczególnie podkreślono zagadnienia dotyczące równego dostępu do środków UE na projekty ukierunkowane na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną dla wszystkich podmiotów działających na polskim rynku, w tym dla podmiotów prywatnych.