Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek społecznych za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia -€“ komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek społecznych za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia -€ komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu: informacje i dokumenty na stronie internetowej: http://www.pup.poznan.pl/kat/id/192.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater