Szkolenia

Raportowanie niefinansowe ESG – wymagania oraz korzyści dla firm, szkolenie 30 listopada

Wielkopolski Związek Pracodawców zaprasza na spotkanie w formie hybrydowej, stacjonarnie lub online, na temat

stacjonarnie – w siedzibie Wielkopolskiego Związku Pracodawców, ul. Grunwaldzka 104, salka nr 216, ptr.2 w Poznaniu. W załączeniu mapka.

ONLINE

WYBIERZ FORMĘ UDZIAŁU W SPOTKANIU

Prelegenci: Magdalena Jesiołowska, Maciej Waszczuk

Magdalena Jesiołowska – Specjalistka z zakresu pozyskiwania finansowania dla inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju, Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Maciej Waszczuk – specjalista w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Autor ponad 200 ekspertyz obejmujących ocenę efektywności energetycznej, analizę wpływów na wielkość śladu węglowego oraz emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Zagadnienia, które zostaną omówione na spotkaniu:

1. Aspekty prawne raportowania.
2. Istota zrównoważonego rozwoju.
3. Standardy sprawozdawczości ESG.
4. Co powinien zawierać/obejmować raport ESG.
5. Wpływ ESG na planowanie strategiczne rozwoju biznesu.
6. Korzyści biznesowe z raportowania niefinansowego ESG.


Rejestracja uczestników do 28 listopada na adres: asystent@wzp.org.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.