Raport legislacyjny Lewiatana, 23-27.12.2019

23-27.12.2019

Rynek pracy, cudzoziemcy
Projekt w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328207
ówne zmiany/przepisy

  1. Projekt zmienia listę podklas działalności wg PKD, w których wydawane są zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca poprzez wyłączenie niektórych specyficznych rodzajów działalności m.in. działalność związanej z uprawą grzybów, uprawą w szklarniach ogrzewanych oraz związaną z chowem i hodowlą niektórych rodzajów zwierząt.
Termin zgłoszenia uwag9 stycznia 2020
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Monika Fedorczuk
 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater