Rajd rowerowy Konińskiej Izby Gospodarczej – 3 września 2016 o godz. 10.00

Trasa rajdu:
START – siedziba KIG, ul. Zakładowa 11
METAAgroturystyka „Anna i Filip” w Izabelinie

PROGRAM:

Zbiórka godz. 9.30 – Konin, ul. Zakładowa 11 (parking przed siedzibą KIG)

Start: godz. 10.00 – kierunek ul. Makowa, Posada, następnie Maliniec, Rudzica w kierunku na Licheń do Izabelina.

Meta: około godz. 13.00 w Agroturystyce Anna i Filip w Izabelinie, na miejscu na uczestników czekać będzie ciepły posiłek i napoje oraz atrakcje oferowane przez gospodarstwo agroturystyczne.

ZGŁOSZENIA:

 • prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Izby do dnia 1 września 2016
 • należy podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników oraz nr PESEL (do ubezpieczenia)
 • zapisów dokonywać można telefonicznie, e-mail lub osobiście
  KONTAKT: tel. 63 245 88 00, e-mail: sekretariat@kig.konin.pl

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych
 4. Uczestnicy muszą znać oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego
 5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń prowadzących rajd
 6. Należy poinformować organizatorów o zamiarze rezygnacji lub odłączenia się od grupy
 7. Każdy uczestnik powinien udzielić pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników rajdu
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie
 10. Zgłoszenie się do udziału w rajdzie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater