Rada Regionów w Wieńcu Zdroju

5-6 kwietnia w Wieńcu Zdroju (województwo kujawsko-pomorskie) odbyło się posiedzenie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan. Gospodarzem spotkania Prezesów i Dyrektorów Związków Regionalnych zrzeszonych w Lewiatanie był Nadwiślański Związek Pracodawców i obiekty Pensjonatu Jutrzenka Medical SPA.

Podczas spotkania Przewodniczący Prezydium Rady Regionów Tomasz Tworek i z-ca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan Jakub Wojnarowski podziękowali Marii Annie Karwowskiej za wieloletnią współpracę i sprawne kierowanie Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców. Od 24 lutego funkcję Prezeski Związku przejęła Beata Sobczak, współzałożycielka Związku i wiceprezes w poprzednich kadencjach.

Przewodniczący Tomasz Tworek podsumował działalność Rady Regionów w ostatnich 3 latach. Przedstawił zrealizowane projekty, podjęte nowe działania i prace przedstawicieli Rady Regionów w Zarządzie i Radzie Głównej Konfederacji Lewiatan.

Zebrani uczestnicy wybrali Prezydium Rady Regionów drugiej kadencji na lata 2016-2019. Jednogłośnie do składu nowego Prezydium zostali wybrani:

  • Marian Bryksy – Małopolski Związek Pracodawców
  • Artur Mazurkiewicz – Dolnośląscy Pracodawcy
  • Roman Rogalski – Nadwiślański Związek Pracodawców
  • Jolanta Szydłowska – Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan
  • Marek Zychla – Śląski Związek Pracodawców Prywatnych

Prezesi Związków Regionalnych omówili również zasady udziału przedstawicieli związków regionalnych w pracach Zarządu i Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Wytypowano także kandydatów Rady Regionów do władz nowej kadencji Lewiatana.

Równolegle odbyła się „burza mózgów” z udziałem dyrektorów biur związków regionalnych. W jej trakcie omówiono bieżące projekty realizowane przez poszczególne związki i stanowisko związków regionalnych dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W drugiej części spotkania Jakub Wojnarowski przedstawił projekty legislacyjne realizowane przez Konfederację Lewiatan, plan działania Biura Konfederacji i kalendarz wydarzeń w 2016 roku. Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, zaprezentował aktualne tematy prac Rady Dialogu Społecznego. Omówił również zasady współpracy z przedstawicielami Lewiatana w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Janusz Granatowicz, Dyrektor Projektu Wisła, Energa Invest, zaprezentował plany budowy II stopnia wodnego w Siarzewie. Bożena Jasińska, Dyrektorka Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawiła założenia akcji „Masz głos – masz wybór”.

Drugiego dnia podsumowano dotychczasowe ustalenia, a także omówiono przebieg zbliżającego się Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan. Ustalono zasady zbierania danych o reprezentatywności związków, realizacji wspólnych projektów i współpracy z biurem Konfederacji Lewiatan.

rada regionów

rada regionów

rada regionów

rada regionów

rada regionów

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater