Rada Regionów w Wieńcu Zdroju

9 maja br., drugą tegoroczną Radę Regionów ‎otworzył Przewodniczący Prezydium Rady Regionów Roman Rogalski. Uczestników przywitał także Krzysztof Grządziel, właściciel uzdrowiska Wieniec Zdrój, dziękując za organizację wydarzenia w jego obiekcie i zapraszając do współpracy. Jako członek Konfederacji Lewiatan, Prezes zwrócił się do przedstawicieli biura o interwencję związana z brakiem możliwości rozliczania podatku VAT przez uzdrowiska w Polsce.

Rada Regionów omówiła zasady zarządzania bazami danych firm zrzeszonych w Związkach Regionalnych. Prowadzący dyskusje Prezes Wojciech Winogrodzki przedstawił uwarunkowania prawne statutowego i komercyjnego przetwarzania danych firm.

W dalszej części obrad Przemysław Pruszyński, Sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan przedstawił aktualny status kwestii rozliczania VAT w projektach unijnych. Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Rozwoju Organizacji w Konfederacji Lewiatan omówił nowe metody pozyskiwania firm członkowskich do Konfederacji we współpracy z Związkami Regionalnymi. Przedstawił również wyniki badania zleconego przez Ministerstwo Rozwoju na temat roli organizacji pracodawców w Polsce i niskiego zrzeszania w nich przedsiębiorców. Omówione zostały błędy w metodologii badawczej tego opracowania.

Tematem spotkania były także:

  • Odpowiedzialność prezesa związku regionalnego za zobowiązania związku
  • Legislacja zmian w ustawie o użytkowaniu wieczystym
  • Strona internetowa Rady Regionów.

Gospodarzem spotkania był Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan.

Uczestnicy:
Pracodawcy Pomorza, Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Podlaski Związek Pracodawców, Małopolski Związek Pracodawców, Śląski Związek Pracodawców, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, Dolnośląscy Pracodawcy, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców, Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater