Prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak

Dr Mariusz Piotrowski – w zakresie prawa pracy

Anna Chałupka – w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Monika Klukowska-Świtalska – w zakresie doradztwa podatkowego

Roman Andrzejewski – w zakresie podatków dochodowych

Andrzej Drygas – w zakresie marketingu i zarządzania

Roman Andrzejewski – w zakresie prawa celnego, akcyzowego i obrotu towarów za granicą na rynku unijnym i pozaunijnym

Monika Wójcik-Morawska – w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw

Michał Szuszczyński – w zakresie prawa pracy

Maria Chaber – w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości i doradztwa podatkowego

Filip Kaczmarek – w zakresie public relations, public affairs oraz systemu podejmowania decyzji w UE

Piotr Górski – w zakresie komunikowania się z mediami

Paweł Kaźmierczak – w zakresie prawa podatkowego – podatku VAT oraz postępowania podatkowego i procedur kontroli podatkowej i skarbowej

Tadeusz Sudoł

Rafał Walczak

Dr Adrianna Lewandowska – w zakresie strategii sukcesyjnych w firmach rodzinnych

Dariusz Ludwiczak

Regina May – w zakresie strategii personalnych i doradztwa zawodowego

Anna Okonkowska – w zakresie prawa pracy, umów cywilnoprawnych, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia pracodawców w uzyskiwaniu środków z pomocy publicznej

Edward Targosz – w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kamila Wrocińska – w zakresie pozyskiwania pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi

Tomasz Filipowski – w zakresie udzielania pomocy prawnej przedsiębiorcom

Elżbieta Markowska –

prof. UZ dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski

prof. dr hab. Marian Gorynia – w zakresie biznesu międzynarodowego

Krystyna Woźniak – w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi