Prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak

Dr Mariusz Piotrowski

Anna Chałupka

Justyna Kuklasińska

Monika Klukowska-Świtalska

Roman Andrzejewski

Andrzej Drygas

Roman Andrzejewski

Renata Brukiewicz

Monika Wójcik-Morawska

Małgorzata Sypniewska

Michał Szuszczyński

Maria Chaber

Filip Kaczmarek

Piotr Górski

Paweł Kaźmierczak

Tadeusz Sudoł

Rafał Walczak

Dr Adrianna Lewandowska

Dariusz Ludwiczak

Regina May

Anna Okonkowska

Edward Targosz

Kamila Wrocińska

Tomasz Filipowski

Elżbieta Markowska

prof. UZ dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski

prof. dr hab. Marian Gorynia

Krystyna Woźniak