Rada Dialogu Społecznego o SOR i budżecie 2017

Na Radzie Dialogu Społecznego 15 września br. rozmawiano m. in. o rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Jej cele: zmniejszenie o połowę skali ubóstwa, wzrost zamożności Polaków oraz innowacyjna gospodarka, korzystająca z kompetencji i kwalifikacji pracowników, szeroko wykorzystująca nowe technologie pokrywają się z „Manifestem Polska 2015-2015″, ogłoszonym przez Konfederację Lewiatan w 2014 r.

To co może niepokoić w planach Ministerstwa Rozwoju, to nadmierne zwiększanie roli i udziału państwa w kształtowaniu procesów ekonomicznych. To przedsiębiorcy będą najskuteczniej inwestować środki, przyczyniając się do odpowiedzialnego rozwoju państwa. Poszerzenie wolności gospodarczej, poprawa funkcjonowania systemu podatkowego, stworzenie przyjaznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o jasne zasady, doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy, innowacyjności, poprawy jakości życia Polaków i większego udziału polskich inwestycji za granicą.

Mamy nadzieję, że rola konsultacji społecznych w tym zakresie będzie znacząca, a głos przedsiębiorców zostanie wysłuchany.

Drugim tematem spotkania ma być przyszłoroczny budżet państwa.

Rada Dialogu Społecznego o SOR i budżecie 2017

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater