Rada Dialogu Społecznego chce być skuteczna i samodzielna

Jako patron dialogu społecznego w Polsce, chciałbym zapewnić, że będę realizował założenia konsensusu, który wypracuje Rada Dialogu Społecznego. Jest to istotne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce – powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim.

Rada Dialogu Społecznego przedstawiła dziś prezydentowi rekomendacje zmian w ustawie, która reguluje jej działalność. Partnerzy społeczni zaproponowali rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności RDS.

Prezydent podkreślił, że „niepokojąca jest sytuacja, gdy dany projekt nie jest dyskutowany na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Bardzo proszę o informację, gdy tak się dzieje – obiecuję, że będę wtedy interweniował”.

Zdaniem Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, nowy dialog na poziomie krajowym jest efektywny.

– Rozmawiamy na ważne, bieżące tematy, jak zmiany w ochronie zdrowia, reforma szkolnictwa zawodowego, przyszłość funduszy unijnych. Podejmując się funkcji przewodniczącej RDS postawiłam sobie za cel, aby działać proaktywnie i wychodzić z własnymi inicjatywami. Tylko dzięki takiemu podejściu RDS zbuduje autorytet i rozpoznawalność, umożliwiającą dotarcie z przekazem do decydentów, pracodawców, pracowników i do opinii publicznej. Konieczne jest zrozumienie mechanizmów dialogu i budowanie przekonania, że jest to najlepsza metoda wypracowywania kompromisów i budowania zaufania między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego – stwierdziła Henryka Bochniarz.

Zdaniem przewodniczącej RDS należałoby rozszerzyć koncepcje konsultacji z RDS wszystkich projektów legislacyjnych, nie tylko rządowych, ale także poselskich i prezydenckich.

Bardzo wysoko ostatnie dwa lata funkcjonowania RDS oceniła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd przesłał, w tym czasie, do konsultacji ponad 800 projektów aktów prawnych.

– Wiele propozycji zmian w ustawie o RDS zgłoszonych przez partnerów społecznych rząd akceptuje, np. wprowadzenie mechanizmu elektronicznego głosowania uchwał strony pracowników i pracodawców, rozszerzenie uprawnień konsultacyjnych o projekty strategii, programów i dokumentów planistycznych czy występowanie do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w sprawach podatkowych – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Jednak nie we wszystkich kwestiach rząd i partnerzy się porozumieli. Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że rząd nie zaakceptował uprawnienia dotyczącego występowania z wnioskiem o organizację wysłuchania publicznego, nie tylko w przypadku projektów rządowych, ale też np. poselskich i obywatelskich, w takim kształcie jaki zaproponowała strona pracodawców i związków zawodowych, ponieważ mogło ono naruszyć autonomię Prezydenta, Sejmu czy Senatu. Rząd nie godzi się też na to, aby zadania organizacji biura Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego były w kompetencji marszałków województwa.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater