Publiczne konsultacje projektu „Planu działań na lata 2017-2020”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Planu działań na lata 2017-2020”.

Obejmuje on proponowane działania w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego regionu, wynikające z zapisów kluczowych dokumentów strategicznych: „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju„, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska 2020, Regionalnej Strategii Innowacji  oraz Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020.

Uwagi, komentarze i propozycje należy wysyłać drogą elektroniczną na adres drg.sekretariat@umww.pl do dnia 31 marca 2017 r.

http://iw.org.pl/konsultacje-publiczne-planu-dzialan-2017-2020-w-zakresie-wspierania-rozwoju-gospodarczego-wielkopolski/

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater