Przedstawiciel Konferedracji Lewiatan ponownie wybrany Przewodniczącym Grupy Pracodawców EKES

W Brukseli rozpoczęła się trzydniowa, inauguracyjna Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, podczas której członkowie wybierają nowe władze EKES na pierwszą połowę kadencji 2015-2020. Przewodniczącym Grupy Pracodawców został ponownie wybrany wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Jacek Krawczyk.

Jacek Krawczyk zasiada w Komitecie od czasu akcesji Polski do UE. W latach 2010-13 był Wiceprzewodniczącym EKES odpowiedzialnym za budżet. Jest sprawozdawcą kilkunastu opinii Komitetu, m.in. na temat umowy handlowej z USA (TTIP) oraz zagadnień związanych z branżą lotniczą. Jest byłym szefem Rady Nadzorczej PLL LOT, byłym prezesem i członkiem rad nadzorczych firm z branży transportowej, IT i finansowej.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to instytucja doradcza UE, zapewniająca udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w procesie legislacyjnym UE. Składa się z 350 delegatów, nominowanych przez rządy 28 Państw Członkowskich UE na 5-letnią kadencję. Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: Pracodawców, Związki Zawodowe oraz interesy różne. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie trafiają do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Z ramienia polskich pracodawców w EKES zasiada 7 członków, w tym dwóch przedstawicieli konfederacji Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater