Przedsiębiorcy, którzy nie podali PESEL do końca tygodnia znikną z CEIDG

Przypominamy, że  19 maja 2018 r. mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w CEIDG o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dot. to firm które rejestrowały się przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji. Obowiązek ten jest zawarty w art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

Link do artykułu Gazety Prawnej na ten temat: tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater