PROJEKT PROMOWANY „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Projekt Nr WND-POKL.02.01.01-00-724/09 „Strefa Wiedzy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II Rozwój Zasobów Ludzkich i Potencjału Adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz Poprawa Stanu Zdrowia Osób Pracujących, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Realizację projektu nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem ogólnym Projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 1200 pracowników (w szczególności zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach) do wymogów nowoczesnej gospodarki, zatrudnionych na terenie woj. małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i pomorskiego do końca maja 2011r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące rodzaje szkoleń w województwie wielkopolskim:

 1. KURSY KOMPUTEROWE (zajęcia po 40 godzin lekcyjnych)
  • Excel dla początkujących
  • MS Excel dla średniozaawansowanych
  • Podstawy obsługi komputera
  • MS Access – analiza danych biznesowych
 2. KURSY MARKETINGOWE (zajęcia po 40 godzin lekcyjnych)
  • Profesjonalne negocjacje
  • Techniki sprzedaży
  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Strategie pozyskiwania klientów
 3. KURSY JĘZYKOWE (zajęcia po 80 godzin lekcyjnych)
  • Angielski dla początkujących po 45 roku życia
  • Niemiecki dla początkujących po 45 roku życia

Uczestnictwo w Projekcie obejmuje udział w jednym z ww. szkoleń.

UWAGA! Pierwszeństwo udziału mają osoby po 45 roku życia!

Więcej informacji na stronie projektu: www.strefawiedzy.eu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater