Projekt partnerski z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.12.2018 r.

Podejmowane działania dotyczą analizy dostępności usług dla MMSP w woj. Wielkopolskim oraz upowszechnienia wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater