Program stypendialny „Marzenie o Nauce”, umożliwiający kształcenie bardzo zdolnej, niezamożnej młodzieży z małych miejscowości z całej Polski, w najlepszych polskich liceach

Szansą na rozwój Polski w kolejnym ćwierćwieczu jest dobra edukacja. Musimy zainwestować w naszą młodzież, żeby odsetki od tego kapitału służyły kolejnym pokoleniom.

W celu realizowania tego zadania Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan podjął współpracę z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Instytucja ta, w ramach programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”, umożliwia kształcenie bardzo zdolnej, niezamożnej młodzieży z małych miejscowości z całej Polski, w najlepszych polskich liceach. Szczegóły,dotyczące zakresu pomocy, udzielanej stypendystom, znajdziecie Państwo w załączeniu.

W maju 2016 roku Fundator EFC, Andrzej Czernecki, za stworzenie Fundacji otrzymał, pośmiertnie, Nagrodę Specjalną Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Fundacja szuka Partnerów, którzy zechcieliby współfinansować możliwość edukacji kolejnym stypendystom lub włączyli się we wspomaganie poszczególnych elementów programu. Szukamy osób, które rozumieją jak fundamentalnym zadaniem nas wszystkich jest inwestycja w polską edukację.

Zarząd WZP Lewiatan zachęca Państwa do wsparcia inicjatywy oraz zaangażowania się w działania, zmierzające do wzmocnienia polskiej edukacji.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater