Aktualności

Prawdopodobnie nie będzie e-inwigilacji firm i NGO-sów

Ministerstwo Cyfryzacji wycofało się z kontrowersyjnych zmian dotyczących biegłych rewidentów. Lewiatan apelował o zaprzestanie prac nad tymi propozycjami ponieważ mogły one przynieść wiele negatywnych konsekwencji.

Niewykluczone jednak, że projekt ustawy może trafić na rozpoczynające się dzisiaj posiedzenie Sejmu.

W Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy, która ma zmienić niektóre przepisy w związku z rozwojem e-administracji, m.in., m.in. dotyczące biegłych rewidentów, firm audytorskich.  Firmy audytorskie mają zostać zobowiązane do elektronicznego przekazywania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego  zamkniętych akt zleceń usług atestacyjnych, które obejmują m.in. badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz akt zleceń usług pokrewnych. Oznacza to, że zostałaby utworzona jedna elektroniczna państwowa baza danych zbieranych ,,z góry” czy też ,,na wszelki wypadek” tj. bez wskazanego powodu.

– Cieszymy się, że resort cyfryzacji wysłuchał krytycznych opinii przedsiębiorców, rewidentów, samorządu adwokackiego oraz że prawdopodobnie zrezygnował z forsowania kontrowersyjnych regulacji. Zagroziłyby one bezpieczeństwu szeregu wrażliwych informacji zarówno przedsiębiorstw jak i NGO- sów tj. objętych tajemnicą adwokacką, bankową, ubezpieczeniową, informacji co do finansowania, know-how, strategii inwestycyjnej i wielu innych. Pozyskiwanie przez państwo – bez istotnego powodu, na wszelki wypadek i do jednej e-bazy – rocznie dodatkowych dziesiątek tysięcy zbiorów różnorodnych informacji i danych dotyczących przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych (a pośrednio osób fizycznych) było bardzo złym pomysłem. Mamy nadzieję, że kontrowersyjne przepisy nie zostaną w ostatniej chwili skierowane na rozpoczynające się dzisiaj posiedzenie Sejmu – mówi Adrian Zwoliński,  dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Lewiatana.

Efektem wprowadzenia w życie tych przepisów byłyby także wzrost kosztów firm, zmniejszenie zaufania do audytorów oraz spadek jakości badań. Zmiana w projekcie ustawy nie została również poddana konsultacjom społecznym.