Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 30 listopada


ODO 24 Sp. z o.o. wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana

Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

30 listopada 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan wraz z ODO 24 Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa na warsztat szkoleniowy poświęcony tematyce dotyczacej ochrony danych osobowych.

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przedefiniowuje ramy znanego do tej pory systemu ochrony danych osobowych. Ustawodawca zgodnie z przyjętą zasadą rozliczalności, przerzuca na administratorów danych osobowych kwestie określenia środków jakie ten ma zastosować aby spełniać wymogi RODO. Weryfikacji będzie więc podlegać czy organizacje wdrożyły odpowiednie i skuteczne środki ochrony zgodnie z wymogami RODO. W związku z powyższym proces dostosowania organizacji do wymogów RODO będzie procesem złożonym i wieloetapowym. Spotkanie będzie miało charakter warsztatów, na których przedstawiona zostanie m.in. metoda szacowania ryzyka, omówienie rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury wdrażania nowych wymogów oraz dostosowania i stworzenie nowej dokumentacji ochrony danych osobowych. Prowadzący podzielą się z uczestnikami pierwszymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z przeprowadzonych procesów wdrożeniowych w dużych i średnich organizacjach.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

9:30-10:00
Rejestracja, kawa powitalna

10:00-11:30
Część I. Wyjście od zasady rozliczalności i szacowania ryzyka

· Przedefiniowanie funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych pod zasadę rozliczalności

· Punkty wyjściowe do wdrożenia wymogów RODO, etapy planowania wdrożenia wymogów RODO, zadania dla zespołu wdrożeniowego

· Omówienie procesu przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego

· Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzenia

11:30-11:45
Przerwa kawowa

11:45 – 13:15
Część II. Wymogi jakie muszą spełnić systemy informatyczne

· Proces weryfikacji systemów informatycznych w organizacji

· Nowe funkcjonalności systemów informatycznych, które trzeba wprowadzić w kontekście realizacji praw osób, których dane dotyczą

· Zabezpieczenia techniczne jakie muszą wprowadzić organizacje na gruncie RODO

· Przykładowe rozwiązania dla systemów informatycznych w zależności od poziomu oszacowanego ryzyka

13:15 – 14:00
Lunch

14:00 – 15:30
Część III. Realizacja procesu wdrożenia i dostosowania dokumentacji

  • Stworzenie wykazu dokumentów i procedur, które organizacja powinna stworzyć w celu usprawnienia realizacji wymogów RODO
  • Dostosowanie obowiązującej dokumentacji ochrony danych osobowych do nowych wymogów
  • Stworzenie nowych wewnętrznych procedur zgodnych z wymogami RODO
  • Uruchomienie nowego systemu ochrony danych osobowych

Prowadzący:

Adw. Anna Dmochowska
Ekspert ds. ochrony danych. Audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Współpracuje m.in. z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001 oraz ISO 22301.

Maciej Jurczyk
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji. Doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl
Lewiatan
Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater