Pracodawcy chcą lepiej płacić pracownikom – komentarz Lewiatana, dotyczący zmian na rynku pracy zapowiadanych przez nowy rząd

W obszarze rynku pracy premier Beata Szydło zapowiedziała zwiększenie dostępu do pracy i poprawę warunków zatrudnienia. To ważne cele i dobrze, że zmiany w tym obszarze mają być wypracowane w dialogu i współpracy.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan

Rząd planuje wypracowanie paktu na rzecz podniesienia płac we współpracy z partnerami społecznymi. Szanse na to tworzy niedawne powołanie Rady Dialogu Społecznego. Taka debata, choć trudna, powinna być podjęta. Pracodawcy, chcą płacić lepiej pracownikom, ale wysokość wynagrodzenia dla pracownika zależy od warunków rynkowych oraz różnego rodzaju narzutów na wynagrodzenia, jak składki i podatki. Podniesienie wynagrodzeń, aby było skuteczne i trwałe, nie może być przeprowadzone poprzez odgórnie zadekretowaną podwyżkę. Musi ono nastąpić poprzez stworzenie warunków do ich podnoszenia. Ogromnie ważne w tym kontekście jest zreformowanie zamówień publicznych, bo to wszechobecny w tych zamówieniach dyktat niskiej ceny wymusza optymalizację kosztów, w tym kosztów pracy.

Zgadzamy się co do tego, że stosowanie umów cywilnoprawnych upowszechniło się w nadmiernym stopniu, dlatego możemy zgodzić się z postulatem ograniczenia ich stosowania, ale nie całkowitej likwidacji. Umowy takie są potrzebne gospodarce, a także osobom, które świadczą drobne usługi, dorabiając sobie tylko do pensji, renty lub emerytury. Likwidacja dualizmu na rynku pracy, nie może sprowadzać się wyłącznie do usztywnienia zatrudnienia. Musi zostać przeprowadzona poprzez stopniowe zwiększanie zabezpieczenia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i zmniejszanie sztywnych warunków zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Rodzaje dostępnych umów muszą dopuszczać różnorodność form zarobkowania. Inaczej stworzy się kolejny sztywny gorset, który zainteresowane strony będą omijać. Tam gdzie mamy do czynienia z faktycznym stosunkiem cywilnym, powinniśmy uszanować autonomię woli stron. Dlatego jesteśmy przeciwni wprowadzaniu w pilnym trybie minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia. Pośpiech w tej sprawie nie jest zalecany. Powinna być ona omówiona w ramach prac nad wspomnianym paktem na rzecz podniesienia płac.

Pozytywnie należy odnieść się do propozycji rozwoju szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami. Obecnie szkolnictwo nie jest dostosowane do potrzeb rynku pracy, a pracodawcy zgłaszają istotne problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Dlatego chętnie zaangażujemy się działania rządu w tym obszarze.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater