Pracodawco zorganizuj staż lub skorzystaj z prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza pracodawców do współpracy w zakresie organizacji staży w firmie lub skorzystania z prac interwencyjnych.

STAŻE:

Korzyści wypływające z organizacji stażu w firmie to:

  • możliwość nauczenia stażysty zawodu ściśle pod potrzeby firmy bez ponoszenia kosztów finansowych (urząd wypłaca stażyście stypendium)
  • szansa na poznanie przyszłego pracownika przed jego zatrudnieniem
  • możliwość sprawdzenia kompetencji zawodowych kandydata do pracy.

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu finansuje 5-ciomiesięczne staże zawodowe. Wymagany okres zatrudnienia po okresie realizacji stażu wynosi min. 3 miesiące.

Zasady organizacji staży oraz wnioski do pobrania znajdują się tutaj.

PRACE INTERWENCYJNE:

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na:
– wynagrodzenia
– nagrody
– składki na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc świadczona w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu finansuje 3-miesięczne prace interwencyjne. Wymagany okres utrzymania zatrudnienia po okresie refundacji (bez zwrotu kosztów dla pracodawcy) wynosi min. 3 miesiące.

Zasady organizacji prac interwencyjnych oraz wnioski do pobrania znajdują się tutaj.

Oferujemy bezpłatne wsparcie w rekrutacji kandydatów na staż i do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Szczegółowe informacje udzielane są na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy (pok. 110 w siedzibie Urzędu) lub telefonicznie 61 8345 677/645.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w kancelarii Urzędu: pok. 104.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater