Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, partner WZP Lewiatan, uznane zostało za najlepszą w Polsce instytucję realizującą europejskie projekty badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przyznał PCSS nagrodę Kryształowej Brukselki.

To już trzecie wyróżnienie – po 2004 i 2011 roku – w tej prestiżowej nagrodzie.

W tym roku Kapitule Nagrody przewodniczył Wiceminister, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin.

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Więcej informacji w załączniku.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater