Aktualności, Wieści z firm

Porównujemy naszą aplikację Master Data Management System i rozwiązanie od Microsoft!

W wiosennym wydaniu Microsoft Dynamics 365 Business Central Microsoft znalazło się nowe narzędzie – Master Data Sync. Porównaliśmy je z naszą aplikacją do zarządzania danymi centralnymi, Master Data Management System. Czym one się różnią? Które rozwiązanie jest lepsze?

Jak działa Master Data Management System?

Podstawowym celem aplikacji Master Data Management System jest umożliwienie zachowania spójności danych pomiędzy firmami działającymi w ramach grupy. Chociaż firmy te przechowują te same typy danych, mogą rejestrować je w inny sposób. Dotyczy to np. zapasów. Te same zapasy w różnych firmach mogą mieć różne numery, co uniemożliwia porównywanie danych tego zapasu. Problem niespójności danych może dotyczyć także danych kontrahentów, klientów, BOM-ów czy planu kont.

Master Data Management System pozwala tworzyć zestawy danych w firmie Master (centrali) i replikować je do baz danych Dynamics 365 Business Central w firmach lokalnych. Nie mogą one wprowadzać w nich zmian. Struktura danych podstawowych jest tworzona i modyfikowana na poziomie firmy Master, a następnie przeprowadzana jest synchronizacja z pozostałymi spółkami.

Co więcej, Master Data Management System może połączyć różne firmy, niezależnie od tego, czy korzystają one z Business Central w tym samym środowisku lub tenancie, ani czy jest to wersja on-premises czy on-cloud. Mogą nawet korzystać z różnych wersji systemu, dzięki czemu nie ma problemów z synchronizacją danych pomiędzy firmami będącymi na różnym etapie upgrade’u.

To, w którym kierunku dane są synchronizowane, jest główną różnicą pomiędzy Master Data Management System a Master Data Sync, i determinuje, w jakim celu rozwiązania te są wykorzystywane.

Jak działa Master Data Sync w Business Central?

Koncept działania Master Data Sync, będącego częścią standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central opiera się na działaniach wykonywanych na poziomie firm lokalnych. Mają one dostęp do repozytorium danych master. Jako podmioty w ramach grupy mogą je subskrybować i przesyłać do własnej bazy danych Business Central. Każda firma w grupie może to zrobić. Zarządzanie danymi podstawowymi odbywa się na poziomie firm lokalnych.

Rozwiązanie znajduje swoje zastosowanie tylko w przypadku, kiedy zależy nam jedynie zasileniu lokalnej firmy danymi. Przykładowo, w momencie utworzenia nowej firmy w grupie może ona pobrać dane z centralnego repozytorium do swojej bazy danych. Dzięki temu możliwe jest szybkie skonfigurowanie nowej firmy zgodnie z przyjętymi przez grupę zasadami np. dotyczącymi ustawień. Ponieważ jednak operacje są wykonywane z poziomu firmy lokalnej, Master Data Sync pozwala na modyfikowanie danych master, przez co każda z nich może wprowadzać w nich zmiany w inny sposób.

Które rozwiązanie wybrać w obszarze master data management?

Podstawowe zastosowanie Master Data Sync, czyli konfigurowanie nowej firmy na podstawie danych w repozytorium (czy firmie Master), jest również jednym z wielu zastosowań Master Data Management System. Jeżeli jednak celem grupy jest również utrzymywanie spójności danych we wszystkich firmach w grupie, rozwiązaniem posiadającym taką funkcjonalność jest jedynie Master Data Management System.

Dokumentacja

Więcej informacji o możliwościach obu rozwiązań można znaleźć w: