PORADY EKSPERTÓW WZP LEWIATAN – Eureka Sp. z o.o

Błędy potencjalnych Wnioskodawców o środki z UE ‎i bariery w dostępie do dofinansowania.

Sytuacja gospodarcza na krajowym rynku, okresowe spadki koniunktury i różna sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw generują trudności w dostępie do kapitału, który umożliwiałby wdrażanie nowych inwestycji. A wśród firm widać niewątpliwie duży potencjał, kreatywność i chęci do inwestowania w nowe rozwiązania, podnoszące konkurencyjność nie tylko na rodzimym rynku, lecz również na arenie międzynarodowej. Ogromną szansą mogą być fundusze unijne.

 1. Przygotowanie do aplikowania
  Nie ma takiej możliwości, że potencjalny Wnioskodawca stwierdzi, iż chciałby nabyć określone urządzenia i po prostu złoży w tej sprawie wniosek. Do aplikowania o środki unijne trzeba się odpowiednio przygotować. Po pierwsze mieć koncepcję inwestycji, następnie znaleźć adekwatny Program Operacyjny, działanie, w ramach którego tego typu inwestycję można dofinansować. Dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z dotacjami samo odnalezienie odpowiedniej instytucji możne stanowić problem, nie mówiąc już o takim dopasowaniu inwestycji, aby wpisywała się w ramy Programu Operacyjnego.
 2. Kryteria i ocena szans
  Kiedy mamy już inwestycję oraz dopasowany konkurs w ramach, którego możemy złożyć wniosek, trzeba wziąć pod uwagę, że proces starania się o dofinansowanie ma charakter konkursowy. Oznacza to, że rywalizujemy z innymi przedsiębiorcami i tylko najlepsze projekty otrzymają dotację. Z tego względu niezbędna jest analiza kryteriów wyboru projektów oraz takie działania, które pozwolą uzyskać maksymalną możliwą liczbę punktów. Problemem przedsiębiorców jest to, że patrzą na kwestię wniosku i jego zawartości głównie przez pryzmat inwestycji, natomiast w tym wypadku potrzebny jest ktoś, kto w ramach przeciwwagi będzie analizował aplikację od strony dokumentacji programowej oraz kryteriów merytorycznych. Umiejętna, nawet niewielka modyfikacja koncepcji, może bowiem w bardzo dużym stopniu zwiększyć nasze szanse.
 3. Przygotowanie wniosku
  Na przestrzeni kilku ostatnich lat, pisanie wniosków o dofinasowanie niewątpliwie się skomplikowało. Dokumentacja jest obszerna, konieczne jest przygotowanie wielu trudnych, szczegółowych opisów i analiz. Jeżeli nie mamy doświadczenia, a chcielibyśmy całą dokumentację przygotować samodzielnie, więcej niż prawdopodobne jest, że popełnimy błędy. Niestety nawet drobne błędy formalne jak brak pieczątek, podpisów czy niewypełnienie którejś z rubryk wniosku mogą spowodować, że projekt zostanie odrzucony i nawet nie przejdzie do oceny jakościowej.
 4. Rozliczenie projektu
  Napisanie wniosku o dofinansowanie i otrzymanie dotacji to tylko połowa sukcesu. Następnie trzeba ten projekt poprawnie zrealizować i rozliczyć. Niejednokrotnie jest to dużo bardziej kłopotliwe i wymagające niż samo przygotowanie aplikacji.

Poznanie wszystkich problemów i związanych z otrzymaniem i rozliczeniem dotacji nie powinno być jednak czynnikiem zniechęcającym do ubiegania się o nią. Wręcz przeciwnie, możemy bowiem odpowiednio się do tego przygotować. W tym miejscu warto zastanowić się, czy będziemy robić to sami. Aby samodzielnie przygotować dokumentację aplikacyjną należy mieć dużo wolnego czasu, cierpliwości i bardzo dobrą księgową lub też znaleźć kogoś kto za nas to zrobi. Zaangażowanie profesjonalnej firmy doradczej może być nie tylko zaoszczędzeniem czasu, lecz również kosztów. Własne działania związane z opracowaniem aplikacji bez odpowiedniego doświadczenia mogą być bowiem bardziej kosztowne niż wynagrodzenie firmy zewnętrznej. Zlecając przygotowanie wniosku konsultantom mamy pewność, że robi to osoba z odpowiednim doświadczeniem, które wie jak robić to skutecznie. Pod warunkiem oczywiście, że wybierzemy dobrą firmę konsultingową. Tych na rynku jest bardzo dużo. Dlatego powinniśmy sprawdzić doświadczenie firmy, jej referencje i zorientować się, w jakim czasie może nam przygotować całą dokumentację. Wtedy cały proces od przygotowania koncepcji inwestycji, przez sporządzenie wniosku i rozliczenie projektu, może przebiegać szybko i płynnie, nie narażając nas na niepotrzebne koszty czy tracenie cennego czasu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater