„Pomost na rynek pracy”- największy program stażowy w Polsce

Pomost na rynek pracy – jest to projekt umożliwiający studentom odbycie 3 miesięcznego stażu u najlepszych pracodawców. Partnerami w projekcie są – zarówno firmy, jak i podmioty instytucjonalne. Celem jest połączenie studenta z potencjalnym pracodawcą.

A co za tym idzie? Pracodawcy mają możliwość stworzenia realizacji takiego stażu nie ponosząc żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Stypendia stażowe-wynagrodzenie dla studentów są wypacane z funduszy europejskich, uzyskanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Projekt jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Dodatkowo opiekun stażu po stronie pracodawcy otrzyma wynagrodzenie za godziny przeprowadzonego stażu.

Więcej informacji do uzyskania na stronie : http://pomostnarynekpracy.pl/

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater