PIKNIK ARBITRAŻOWY ORAZ FINAŁ KAL 2016

Sąd Arbitrażowy Lewiatan serdecznie zaprasza na coroczne święto arbitrażu! Już 17 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie rozpocznie się kolejny Piknik Arbitrażowy, stanowiący zarówno zwieńczenie Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2016, jak również wspaniałą okazję do spotkania całego środowiska arbitrażowego.

Serdecznie zapraszamy także na finał Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2016, podczas którego w ramach symulacji rozprawy arbitrażowej wystąpią dwie najlepsze drużyny tegorocznej edycji, która dotyczy sporu powstałego na gruncie wdrażania systemu informatycznego przez konsorcjum. Poruszane zagadnienia materialnoprawne dotyczą m.in. strony podmiotowej sporu, klasyfikacji umowy czy sposobu naliczania odszkodowania, zaś od strony proceduralnej m.in. zagadnienia tzw. anti-suit injunction. Całość kazusu konkursowego dostępna jest na stronie Konkursu. Rozprawa finałowa odbędzie się w SA Lewiatan 17 czerwca 2016 r. o godz. 16.30. Składowi orzekającemu przewodniczyć będzie dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Prezes SA Lewiatan.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału zarówno w rozprawie finałowej, jak i w Pikniku. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres arozalska@konfederacjalewiatan.pl

Do zobaczenia!

WIĘCEJ INFORMACJI

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. 22 55 99 970
Fax: 22 55 99 970 (z dopiskiem: Dla Sądu)
sadarbitrazowy@konfederacjalewiatan.pl
http://www.sadarbitrazowy.org.pl

logo kapitał ludzki

logo parp

logo unia europejska europejski fundusz społeczny

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater