Pierwsze posiedzenie Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiej NFZ

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim, z udziałem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz dyrektora wielkopolskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz, odbyło się pierwsze w tym roku, inauguracyjne posiedzenie Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącego rady oraz jego zastępcę. Przewodniczącym został Jacek Woźniak, funkcję wiceprzewodniczącego objął Jacek Silski. Omówione zostały też bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania rady.

Kadencja Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia trwa cztery lata. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektu planu finansowego wojewódzkiego funduszu czy monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów.

Wojewoda podczas posiedzenia rady.  Wspólne zdjęcie członków rady. W tle wojewoda.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater