Perspektywy zatrudnienia dla II kw. 2013 r.

Przedstawiamy Państwu wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2013 r.

Wyniki dla II kwartału 2013 r. wskazują, że pracodawcy w Polsce pozostają ostrożni jeśli chodzi o plany tworzenia nowych etatów. Spośród 750 przebadanych firm, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 11%, redukcję etatów planuje 11%, natomiast brak zmian personalnych 75%. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia wynosi -2%. Już trzeci kwartał z rzędu prognoza utrzymuje się na najniższym poziomie od II kwartału 2008 r., czyli od rozpoczęcia badania w Polsce.

W pięciu z 10 badanych branżach prognoza netto zatrudnienia jest ujemna. Największy pesymizm widoczny jest w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-18%), w której to branży odnotowano największy spadek prognozy w skali roku, a także Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-14%). Umiarkowanie pesymistyczne wyniki uzyskano również dla sektorów Restauracje/ Hotele (-5%) oraz Budownictwo i Produkcja przemysłowa (-4% dla każdego). Najwyższą dodatnią prognozę netto zatrudnienia ustalono dla branży: Instytucje sektora publicznego oraz Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+8% dla każdego).

W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w II kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 32 z 42 badanych krajach. Najbardziej pozytywne sygnały płyną z regionów Azja-Pacyfik i obu Ameryk.

Najwyższe prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Brazylii, na Tajwanie (+30% dla każdego), w Turcji (+28%) i Indiach (+27%). Negatywne prognozy, które uzyskano tylko w regionie EMEA, dotyczyły Włoch, Hiszpanii (-11% dla każdego), Grecji (-6%), Holandii (-3%), Belgii, Irlandii, Polski, Szwajcarii (-2% dla każdego) oraz Czech (-1%).

Więcej informacji na temat wyników Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia i metodologii badania, znajdują się w załączonym raporcie, a także na stronie www.manpowergroup.pl.

Mamy nadzieję, że najnowsza publikacja ManpowerGroup spotka się z Państwa zainteresowaniem.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater