Partnerstwa publiczno-prywatne w programie Horyzont 2020 – spotkanie informacyjne w Brukseli

14 października 2016 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli jednodniową konferencję dotyczącą kontraktowych partnerstw publiczno-prywatnych, które powstały w ramach programu Horyzont 2020. Uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać informacje dotyczące najnowszych działań podejmowanych przez następujące partnerstwa: Fabryki przyszłości (Factories of the Future);
Energooszczędne budynki (Energy-efficient Buildings); Zrównoważony przemysł przetwórczy (Sustainable Process Industry) oraz Europejską inicjatywę w dziedzinie ekologicznych pojazdów (European Green Vehicles Initiative).Pracownicy Komisji Europejskiej bezpośrednio zajmujący się poszczególnymi partnerstwami – Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcji Generalnej ds. Energii oraz Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii – udzielą również informacji na temat przygotowania projektów dotyczących naborów wniosków, które zostaną ogłoszone w 2017 roku. Odbędą się także sesje brokerskie, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję przedstawić pomysły dotyczące nowych propozycji projektowych.

Organizatorzy przewidują, że w konferencji weźmie udział ponad 1000 osób.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym linkiem :
http://www.wielkopolska.eu/index.php/178-slider/2591-partnerstwa-publiczno-prywatne-w-programie-horyzont-2020-spotkanie-informacyjne-w-brukseli

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater