Ordynacja podatkowa – szybszy zwrot nadpłaty

Lewiatan z aprobatą przyjął proponowaną zmianę .

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty wynikającej ze złożonej przez podatnika deklaracji dokonywany byłby w ciągu 30 dni od jej złożenia, podczas gdy obecnie termin ten wynosi 3 miesiące.

Należy zauważyć, iż przedmiotowa regulacja dotyczy sytuacji, w których podatnik dokonuje rozliczenia ciążących na nim podatków w drodze tzw. samoobliczenia, a ponadto wpłaca na rachunek organu podatkowego zaliczki, zaś wykazana w deklaracji nadpłata jest efektem nadwyżki zapłaconych przez niego w danym okresie rozliczeniowym zaliczek nad kwotą należnego podatku.

Zasadnym wydaje się znowelizowanie Ordynacji podatkowej w taki sposób, aby podatnik odzyskiwał nadpłaconą przez niego kwotę zaliczek w jak najszybszym terminie.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater