Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne warsztaty „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania” Poznań, 24 maja

Atlas

Zapraszamy na warsztaty:

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Poznań 24 maja 2017 r. Biurowiec OMEGA, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 A

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
  • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

8.45 – 9.00Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów
9.00 – 9.30Wprowadzenie do tematu Pojęcie innowacyjności w świetle dokumentów Programów europejskich.
9.30 – 11.00

Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE: Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE

Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów – definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków, – planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE, – wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków.

Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów – przegląd konkursów, – zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności, – ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków.

11.00 – 11.20Przerwa kawowa  
11.20 – 13.20Wybrane konkursy – Podział na grupy (2 grupy x 10 os.) Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów: – prezentacja założeń konkursu i dokumentacji – określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe – planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników – planowanie działań – wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków – planowanie budżetu, harmonogramu – wytyczne dotyczące promocji – trwałość projektu – ryzyko w projekcie – wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki
13.20 – 14.00Poczęstunek  
14.00 – 15.30Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE – Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE – Ochrona własności przemysłowej – Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE
15.30 – 16.00Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa  
16.00 – 17.00Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami

Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych

W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy. Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztat jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w warsztacie. Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba

ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020 Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater