Oferta szkoleń – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, członek WZP Lewiatan

stowarzyszenie księgowych w polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu serdecznie zaprasza na najbliższe szkolenia:

 • Składki i zasiłki – najnowsze regulacje prawne – 11.01.2016
 • Podatek u źródła – normy, zasady i procedury poboru – praktyczne warsztaty – 12.01.2016
 • BILANS 2015 – przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym – 18.01.2016
 • Refakturowanie i zwrot kosztów – rozliczanie w podatku VAT 2016 r. – 20.01.2016
 • Przygotowanie podmiotu do badania sprawozdania finansowego – 22.01.2016
 • Księgowość w spółce z o.o. spółce komandytowej – 27.01.2016
 • Zmiany w podatku od nieruchomości od lipca 2015 r. oraz stycznia 2016 r. – 29.01.2016
 • Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego – warsztaty – 02.02.2016
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych – obowiązki od 2016 i 2017 roku – warsztat – 04.02.2016
 • BILANS 2015 – przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym – 05.02.2016
 • Podatek VAT 2016 – nowelizacja VAT oraz bieżące problemy podatników – 05.02.2016
 • Podatek VAT – problemy związane z prawidłowym wystawianiem faktur – warsztaty z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji – 10.02.2016
 • Zmiany w podatku VAT od dnia 01 stycznia 2016 roku – 12.02.2016
 • Ordynacja podatkowa. Zmiany przepisów – praktyczne konsekwencje dla podatników – 17.02.2016
 • Tworzenie i rozwiązywanie rezerw w uregulowaniach ustawy oraz krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości – 25.02.2016
 • Korekty w podatku VAT 2016 – transakcje krajowe i zagraniczne – 26.02.2016
 • Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej – aspekty księgowe i ekonomiczne – 26.02.2016
 • Zmiany w CIT i PIT od 2016 r. oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe – 29.02.2016
 • Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty Excel – szkolenie 2-dniowe – 01,02.03.2016
 • Optymalizacja dokumentów księgowych w firmie po zmianach w 2015 i 2016 r. – warsztaty praktyczne – 01.03.2016
 • Aktualne problemy w VAT – jak rozliczać usługi ciągłe oraz jak weryfikować swoich kontrahentów pod kątem oszustw – 02.03.2016
 • Wykresy w programie Excel – graficzna prezentacja danych – 05.03.2016
 • Likwidacja jednostek gospodarczych – aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe – 26.04.2016

Szczegółowe programy szkoleń znajdują się na stronie internetowej www.skwp.poznan.pl

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać:
– fax: (061) 8630-496
– pocztą, na adres: ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań
– e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się następujące kursy:

 • 25.01.2016 – I stopień – Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego
 • 27.01.2016 – II stopień – Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)
 • 30.01.2016 – II stopień – Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)
 • 02.02.2016 – Specjalista ds. kadr i płac
 • 03.02.2016 – Praktyczne prowadzenie księgowości w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe (Symfonia, Optima)
 • 13.02.2016 – Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych
 • 20.02.2016 – Akademia podatkowa
 • 05.03.2016 – Kurs przygotowujący do usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych
 • 05.03.2016 – III stopień – Kurs dla kandydatów na głównego księgowego
 • 05.03.2016 – Excel dla księgowych – poziom zaawansowany
 • 19.03.2016 – I stopień – Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego
 • 19.03.2016 – Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT
 • 02.04.2016 – Specjalista ds. kadr i płac
 • 02.04.2016 – II stopień – Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)
 • 09.04.2016 – Kontroler finansowo – księgowy
 • 09.04.2016 – Excel dla księgowych – poziom podstawowy
 • 19.04.2016 – Specjalista ds. kadr i płac
 • 10.05.2016 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • 02.07.2016 – Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) – Teoria i zasady rachunkowości
 • 20.08.2016 – Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (2) – Ekonomia i kontrola wewnętrzna
 • 06.09.2016 – III stopień – Kurs dla kandydatów na głównego księgowego
 • 10.09.2016 – III stopień – Kurs dla kandydatów na głównego księgowego
 • 24.09.2016 – Język angielski dla księgowych i biegłych rewidentów
 • 24.09.2016 – Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego
 • 24.09.2016 – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce i teorii
 • 01.10.2016 – IV stopień – Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

Więcej terminów rozpoczęcia kursów (kliknij) >>

Bliższe informacje na stronie www.skwp.poznan.pl lub tel. 61 – 8 630 480.
ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu
ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań, tel. (61) 8630-480, fax. (61) 8630 496
www.skwp.poznan.pl, szkolenia@skwp.poznan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater