Nowy Polski Ład. Jedno okienko cyfrowe dla przedsiębiorców

• Rząd wkrótce ma przedstawić Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.
• Konfederacja Lewiatan rekomenduje, aby uwzględnić w nim, wprowadzenie jednego okienka cyfrowego dla przedsiębiorców.

– Przedsiębiorcy w czasie pandemii zaczęli załatwiać znacznie więcej spraw przez internet. Dzięki okienku cyfrowemu mogliby załatwić w formie elektronicznej wszystkie sprawy urzędowe. Poprzez swoje konto byliby w stanie wysłać wniosek, sprawozdanie, skargę, itp. do dowolnej instytucji publicznej, która obsługuje przedsiębiorców i otrzymać od niej informację zwrotną, np. właściwe zaświadczenie, zezwolenie, itd – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Firmy mogłyby także uzyskać potrzebne informacje dotyczące obowiązującego prawa oraz praktycznych możliwości działania zgodnie z prawem, założyć, zawiesić czy zamknąć firmę.

Obecnie funkcjonujący portal biznes.gov.pl, mógłby stać się sztandarowym miejscem i punktem pierwszego kontaktu przedsiębiorcy z administracją. „Zszycie” biznes.gov.pl z innymi portalami tematycznymi, prowadzonymi przez urzędy publiczne, może też oznaczać oszczędności, wypracowanie jednolitego standardu obsługi klienta, lepszy nadzór nad procedurami administracyjnymi i przyspieszenie cyfryzacji usług publicznych i kontaktu firma – administracja.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii już zapowiedziało, że w najbliższych miesiącach internetowa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przestanie funkcjonować jako samodzielny byt, a jej funkcje przejmie portal biznes.gov.pl.

– Mamy nadzieję, że to pierwszy krok na drodze do uruchomienia jednego okienka cyfrowego dla przedsiębiorców – dodaje Krzysztof Kajda.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater