Nowelizacja ustawy o CIT zwiększy biurokrację i koszty stosowania prawa – opinia Lewiatana

Znaczna część metod przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej, zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), spowoduje istotne zwiększenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników, powodując wzrost kosztów stosowania przepisów podatkowych -€” ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Celem projektu i jego motywem przewodnim jest wprowadzenie szeregu instytucji prawnych mających na celu przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej. Idea zmian jest słuszna. Trafnie zdiagnozowano problem, że agresywna optymalizacja może sprzyjać naruszeniu równowagi konkurencji wśród przedsiębiorców. Istnieje jednak ryzyko, że nowe rozwiązania będą mieć zastosowanie także do podmiotów, które optymalizacji podatkowej nie stosują.

Autorzy projektu zapomnieli, że skuteczna walka z nadużyciami w obszarze optymalizacji ma silny kontekst międzynarodowy. Brak wprowadzenia określonych, zbliżonych zasad na poziomie UE czy OECD spowoduje, że może nastąpić stygmatyzacja polskiego systemu podatkowego jako nieatrakcyjnego wobec systemów podatkowych innych krajów. Niezwykle istotnym byłoby podjęcie intensywnych działań na forach europejskich i międzynarodowych mających na celu ustalenie nowego pakietu rozwiązań przeciwdziałających agresywnej optymalizacji.

Warto zwrócić uwagę, że projekt nie uwzględnia zmian uchwalonych w ustawie z 9 października 2015 r. zmieniającej w zasadniczy sposób ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Analiza projektu pozwala stwierdzić, że zmiany doprowadzą, wbrew twierdzeniu autorów, do zwiększenia skomplikowania prawa w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Wynika to z tego, że nie da się połączyć koncepcji przeciwdziałania agresywnej optymalizacji z ideą uproszczenia przepisów. Jedynym rozwiązaniem w takim wypadku jest to, że wraz z prowadzeniem rozwiązań anty-optymalizacyjnych nastąpi dokonanie uproszczenia pozostałych przepisów.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan negatywnie ocenia zwiększenie obciążenia administracyjnego poprzez wprowadzenie miesięcznych i kwartalnych deklaracji, które zostały zniesione kilka lat wcześniej z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości.

Natomiast bez wątpienia dobrymi propozycjami są rozwiązania dotyczące stawki podatku dla MŚP oraz ulgi inwestycyjne. Choć także tu trzeba wskazać na pewne niedopracowanie projektu. Zdecydowana większość małych podatników to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniające tylko kilku pracowników. Zatem, jeżeli autorzy faktycznie chcą obniżyć stawkę podatku dla najmniejszych, to powinna być to także stawka PIT.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater