Nowe władze Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, które zatwierdziło sprawozdanie z działalności i finansowe oraz udzieliło absolutorium zarządowi z wykonania obowiązków w 2015 roku. Wśród 7.osobowego składu zarządu, wybranego na trzyletnią kadencję, ponownie znaleźli się Prezes Jacek Silski oraz wiceprezesi Zbigniew Stochalski i Jacek Kulik. Do nowego składu zarządu także powołano panią Izabellę Macionga, pana Piotra Stawińskiego, pana Pawła Florkiewicza oraz pana Adama Wize.

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano :

 • Członków Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 16 ust. 2 :
  • Małgorzata Wojtyla,
  • Grzegorz Pawlak,
 • Członków Zmiennych Rady Związku, zgodnie z § 17 ust. 2b :
  • Zbigniew Bachta,
  • Maksymilian Bukowian,
  • Jan Czapracki,
  • Zbigniew Długi,
  • Krzysztof Kłosowicz,
  • Mariusz Mikołajczak,
  • Jerzy Pawlaczyk,
  • Piotr Śledź.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater