Nowe kwalifikacje, większe dochody, lepsze życie na wsi

Wielkopolski Związek Pracodawców bierze udział, jako partner w projekcie, realizowanym przez firmę AGROR w ramach działania 8.1.1.

Głównym celem projektu jest pomoc osobom, zainteresowanych zmianą profilu zawodowego, opierającego się dotychczas na aktywności rolniczej. Wychodząc naprzeciw problemom rolników, dotkniętych restrukturyzacją, firma Agror, w ramach projektu, przeprowadzi bezpłatne szkolenia.

Szkolenia pozwolą na pogłębienie umiejętności zawodowych, niezbędnych do utrzymania aktywności zawodowej lub nabycia innego zawodu.

O szczegółach przeczytaj na stronie: www.agror.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater