Lewiatan: Nowe kasy rejestrujące – konsultacje społeczne

Konsultujemy projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur oraz zmiany w systemie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji obrotu kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Przesyłanie informacji o transakcjach rejestrowanych na kasach rejestrujących odbywać ma się w sposób ciągły i zautomatyzowany, w określonych odstępach czasu, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

PROJEKT USTAWY

UZASADNIENIE

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu, do 3 października br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Pruszyński:

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater