Newsletter wrzesień 2016 SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

W związku ze zmianą ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w załączeniu – specjalne wydanie newslettera, poświęcone dopuszczalności palenia papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zakładów pracy.

Newsletter

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater