Newsletter Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners dotyczący wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie rozliczenia należności w podatku od nieruchomości.

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners, Partner WZP Lewiatan, przedstawia komentarz, dotyczący wydanego w ostatnim czasie, ważnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie rozliczenia należności w podatku od nieruchomości. Zespół Działu Prawa Podatkowego Kancelarii deklaruje wsparcie zarówno w ocenie, czy wyrok dotyczy stanu faktycznego, związanego z rozliczeniem należności w podatku od nieruchomości, jak i w dochodzeniu należności od właściwych organów podatkowych.

Newsletter – Wyrok Trybunału – Opodatkowanie budynków i budowli

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater