Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu czternastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych.

Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Nagrody w 4 kategoriach głównych i 2 specjalnych:

  1. Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie.
  2. Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw.
  3. Międzynarodowy Sukces – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych.
  4. Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
  5. STARTUP_PL (kategoria specjalna) – nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.
  6. Badania + Rozwój (kategoria specjalna) – nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada. Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Podstawowe informacje

  • Informacje na temat 3 etapów konkursu znajdują się tutaj.
  • Pełna lista Instytucji, które mają prawo zgłaszania podmiotów do Nagrody Gospodarczej, znajduje się w tym miejscu.
  • Aktualny Regulamin Nagrody Gospodarczej wraz z wnioskami dostępny jest w zakładce „Materiały do pobrania”.

www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza

Zgłoszenia podmiotów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP przyjmuje biuro WZP Lewiatan do 7 października br. na skrzynkę: asystent@wzp.org.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater