Aktualności

Nagroda Głównego Inspektora Pracy dla Jacka Męciny

• Dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną wręczone nagrody przyznawane przez Głównego Inspektora Pracy.
• Wśród laureatów znalazł się prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, który otrzyma nagrodę im. Haliny Krahelskiej.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Wyróżniane są osoby, które mają osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Prof. Jacek Męcina jest doradcą zarządu Konfederacji Lewiatan, ekspertem z zakresu prawa pracy, warunków pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego. Łączy aktywność naukową z działalnością ekspercką i szerzej z działalnością publiczną w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Ważnym obszarem jego działalności jest Rada Ochrony Pracy, której jest członkiem od 2009 roku. Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu stosunków pracy i inicjowanie dialogu społecznego oznacza zasadniczy wpływ na poprawę jakości pracy i warunków pracy oraz popularyzację przepisów prawa pracy.