Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 29.02.2020

LIDER – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

PARTNERZY – Konfederacja Lewiatan, TEB Edukacja Sp. z o.o.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego w ramach projektu trwającego od 01.09.2018r. do 29.02.2020r.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater