Szkolenia

„Mikroprzedsiębiorca a PPK”, webinar 10 listopada

Wielkopolski Związek Pracodawców oraz PFR Portal PPK

        zapraszają na bezpłatne webinarium

Mikroprzedsiębiorca a PPK.

Prelegent: Mateusz Kozłowski, ekspert PPK, PFR Portal PPK sp. z o.o.

10 listopada 2023r. godz. 10.00-11.00

                                                                                                                                    Platforma Click Meeting.

Rejestracja:  asystent@wzp.org.pl

Program webinarium będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Definicja mikroprzedsiębiorcy – Ustawa Prawo przedsiębiorców.
  • Warunki zwalniające z obowiązku stosowania ustawy o PPK.
  • Utrata przez mikroprzedsiębiorcę zwolnienia ze stosowania ustawy o PPK.
  • Terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK.
  • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a zatrudnienie nowego pracownika.
  • Naliczanie wpłat do PPK po zawarciu umowy o prowadzenie.