Szkolenia

„Mikropoświadczenia bez tajemnic”, spotkanie online, 6 listopada

serdecznie zapraszamy na spotkanie „Mikropoświadczenia bez tajemnic”, któreodbędzie się 6 listopada 2023 r. w godz. 11:30-13:00 online (Teams).

W czasie spotkania eksperci: Michał Nowakowski z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Sławomir Szymczak z Konfederacji Lewiatan omówią:

  • kluczowe informacje na temat mikropoświadczeń
  • aktualny stan prac nad tym rozwiązaniem w Polsce
  • dotychczasowe zaangażowanie Lewiatana w tym zakresie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim reprezentantów uczelni odpowiedzialnych za tworzenie oferty edukacyjnej oraz firm świadczących usługi rozwojowe, ale także wszystkich, którzy zastanawiają się jak wykorzystać mikropoświadczenia w swojej praktyce biznesowej lub w ścieżce rozwoju pracowników.

Czym są mikropoświadczenia?

Mikropoświadczenia oznaczają opis efektów uczenia się, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się. Efekty te zostały ocenione na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy. Mikropoświadczenia są własnością osoby uczącej się i mogą być udostępniane i przenoszone. Mogą być samodzielne lub łączone w większe poświadczenia.

Program:

11:00 – 11:15                   Dlaczego warto poznać mikropoświadczenia – wprowadzenie i dotychczasowe zaangażowanie Lewiatana w tym obszarze – Sławomir Szymczak, koordynator projektu, ekspert w Departamencie Pracy Konfederacji Lewiatan

11:15-11:45                     Czym są mikropoświadczenia i gdzie jesteśmy z przygotowaniem systemu? – Michał Nowakowski, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych

11:45-13:00                     Sesja pytań i odpowiedzi

Link do rejestracji: http://ikongr.es/c/hsAhbgEm  

Na zgłoszenia czekamy do piątku, 3 listopada do godz. 15:00. Link do połączenia zostanie przesłany drogą mailową do zgłoszonych osób.