Mediacja przyspiesza rozwiązywanie konfliktów

Mediacja skraca czas trwania sporu oraz ogranicza koszty. Pozwala oddzielić interesy od emocji, co ma duże znaczenie w szybkim rozwiązaniu konfliktu. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy dzięki wykorzystaniu mediacji mają większe szanse na utrzymanie biznesowych relacji – podkreślali uczestnicy konferencji „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej”, zorganizowanej przez Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreśliła że średni czas rozwiązywania sporów gospodarczych w Polsce znacząco się skrócił, jednak nadal wynosi aż dwa lata. Zdaniem szefowej Lewiatana poprawa obecnego stanu rzeczy jest możliwa dzięki rozwojowi mediacji, gdzie rola prawników jest nie do przecenienia.

Mediacja daje możliwość wyrażenia własnego zdania oraz pozwala oddzielić interesy od emocji, co ma duże znaczenie w szybkim rozwiązaniu konfliktu. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy dzięki wykorzystaniu mediacji mają większe szanse na utrzymanie biznesowych relacji. Po wejściu na salę rozpraw nie ma już współpracy, rodzi się obustronna niechęć. Aby zwiększać poziom zaufania w Polsce, w tym zaufania między przedsiębiorcami, należy promować i wzmacniać kulturę mediacji.

Zdaniem ekspertów promowanie mediacji bez czynnego udziału prawników w tym procesie będzie nieefektywne. Prawnicy odgrywają znaczącą rolę w kreowaniu świadomości prawnej swoich klientów. Jak zauważył adwokat Kamil Zawicki z kancelarii „Kuba Kos Gałkowski” miarą skuteczności prawnika jest jego umiejętność rozwiązywania sporów pozasądowo. Jest to dla klienta tańsze, a prawnikom przyniesie rekomendacje i polecenia klientów do powierzenia im kolejnych spraw.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Malinowska dowodziła, że pozasądowy sposób rozwiązywania sporów ma realne przełożenie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim pozwala na zmniejszenie obciążenia sądów. Poza tym nawet jeśli mediacja nie zawsze doprowadzi do podpisania ugody, to strony w niej uczestniczące, udając się na salę sądową są mniej roszczeniowe. Tym samym podejście do sporu ulega pozytywnej zmianie.

Wszyscy eksperci podkreślili znaczenie edukacji obywatelskiej, mającej swój początek już na etapie szkolnictwa powszechnego. Niezwykle ważna jest także zmiana podejścia organów władzy publicznej. Z jednej strony angażują się one w promocję mediacji, a z drugiej unikają tego narzędzia w rozwiązywaniu własnych sporów, w które zaangażowane są spółki Skarbu Państwa czy urzędy.

Podczas konferencji wręczono nagrody dla osób i kancelarii wspierających rozwój mediacji w Polsce – inicjatywa sygnatariuszy deklaracji: „Rok 2015 Rokiem Mediacji Gospodarczej”. Otrzymali je Ewa Malinowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy oraz Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy.

Przyznano również nagrodę dla osób zasłużonym dla rozwoju mediacji w Polsce – inicjatywa Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Dostała ją dr hab. Ewa Gmurzyńska, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

W gronie partnerów konferencji znalazły się: Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i American Chamber of Commerce.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater