Manpower: dynamika rynku pracy zmniejszy się pod koniec roku

Prognoza netto zatrudnienia, tj. różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia, na IV kw. 2011 r. spadła o 4 pkt proc. do 7%, a w ujęciu rocznym odnotowała spadek o 7 pkt proc., wynika z raportu ” Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska”.

„Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, w IV kwartale br. tendencje na polskim rynku pracy będą nadal pozytywne, choć coraz mniej firm planuje tworzyć etaty. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, wyrażająca różnicę między pozytywnymi a negatywnymi odpowiedziami pracodawców dot. zmian zatrudnienia w IV kwartale 2011 r. osiąga +7%” – głosi raport.

Manpower podał, że wśród 750 przebadanych w Polsce pracodawców 17% deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 10% przewiduje redukcję liczby etatów, a 69% nie planuje żadnych zmian personalnych. Prognoza obniżyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, o 4 pkt proc., jak i rok do roku, o 7 pkt proc.

„Mniejsza deklarowana aktywność pracodawców na rynku pracy to efekt negatywnych sygnałów z rynków finansowych oraz słabnących wskaźników gospodarczych. Mimo to nadal prawie co piąta firma chce zatrudniać. Przewidujemy, że utrzyma się bardzo duże zapotrzebowanie na kadry wysoko wyspecjalizowane” – powiedziała dyrektor generalna Manpower Polska Iwona Janas, cytowana w komunikacie.

„Prognozy dla IV kwartału 2011 r. są dodatnie w ośmiu z dziesięciu badanych sektorach1 Polski. Jednak perspektywy zatrudnienia pogorszyły się w dziewięciu sektorach w porównaniu do III kwartału 2011 r., a w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku – w sześciu sektorach” – czytamy w raporcie. Najczęściej chęć zatrudniania nowych pracowników deklarowano w sektorze produkcja przemysłowa (+16%).

„Prognoza osiąga silne +16%, choć jest to wynik nieco niższy niż w poprzednim kwartale i poprzednim roku, o odpowiednio 2 i 4 punkty procentowe. Zapotrzebowanie na pracowników nadal zgłaszają pracodawcy z sektora Budownictwo. Prognoza tu jest optymistyczna (+12%) i stabilna w ujęciu rocznym. (…) Najmniej korzystny klimat do zatrudniania panuje nadal w sektorze Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi. Prognoza na IV kwartał 2011 r. została ustalona na poziomie -3%, czyli więcej firm przewiduje zwolnienia, niż tworzenie etatów” – czytamy dalej.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia” to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od prawie 50 lat, aktualnie ponad 63 000 pracodawców w 39 krajach.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater