Lewiatan został koordynatorem ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji

Powstanie sieć 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Lewiatan został koordynatorem ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, których celem będzie prowadzenia mediacji na podstawie wspólnych standardów i w oparciu o jednolite procedury.

Konfederacja Lewiatan rozpoczyna realizację projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator przy Konfederacji Lewiatan”. Jego głównym celem jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora i przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, a także standaryzacja działania już istniejących 6 Centrów.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi niebawem konkurs na wyłonienie 15 podmiotów, których zadaniem będzie utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w każdym województwie. Natomiast Koordynator centrów odpowiedzialny będzie za monitorowanie bieżącej działalności sieci.

W   celu   utworzenia   zintegrowanego i kompleksowego systemu o zasięgu ogólnopolskim, wymagane jest utworzenie jednolitych standardów i procedur obowiązujących w mediacji.  M.in. w związku z tym zaplanowano opracowanie koncepcji i wdrożenie narzędzia informatycznego dla mediacji, które ma być  pomocą dla nowych i istniejących już Centrów Arbitrażu i Mediacji, ma także służyć jako podstawowe źródło informacji nt. mediacji w sprawach gospodarczych dla podmiotów zainteresowanych postępowaniem mediacyjnym.

Obok opracowania jednolitych standardów i procedur dla mediacji w projekcie przewidziano utworzenie i wdrożenie jednej ogólnopolskiej infolinii „Znajdź mediatora”.

W projekcie zaplanowano:

  • utworzenie i funkcjonowanie CAM – Koordynatora,
  • utworzenie narzędzia informatycznego dla mediacji,
  • stworzenie ogólnopolskiej infolinii – „Znajdź mediatora”,
  • podejmowanie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych,
  • organizację bezpłatnych szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości,
  • zorganizowanie co najmniej 6 jednodniowych paneli dyskusyjnych (fora wymiany doświadczeń) angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych; w tym z gośćmi z zagranicy,
  • w projekcie zaplanowano też 16 jednodniowych szkoleń z PR-u dla mediatorów, aby wspomóc działalność centrów i mediatorów na terenie całej Polski podczas działań promujących, i edukacyjnych o mediacji.

Niebawem zaprezentujemy dalsze informacje na temat projektu.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 31.10.2019 r.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan
Warszawa 00-727, ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900; fax (22) 55 99 910

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji
tel. (22) 55 99 967, mediacje@konfederacjalewiatan.pl , mmiszkin@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater